FRØRUP & TAARUP KIRKER
taarup_5.jpg
alter.jpg
taarup_4.jpg
taarup_9.jpg
taarup_12.jpg
taarupkirke2.jpg
froerup_2.jpg
froerup_14.jpg
klokke.jpg
kirkegaard_hus.jpg
topimg.jpg
taarup_6.jpg
taarup_11.jpg
taarup_10.jpg
froerup_11.jpg
froerup_9.jpg
kirkegaard.jpg
gravsteder.jpg
froerup_13.jpg
taarup_7.jpg
froerup_5.jpg
froerup_8.jpg
froerup_10.jpg
froerup_12.jpg
taarup_3.jpg
doebefont.jpg
froerup_7.jpg
froerup_6.jpg
taarup_2.jpg
taarup_1.jpg
kirkerum.jpg
kirkerum2.jpg
skib.jpg
kirke.jpg
froerup_3.jpg
taarup_8.jpg
trae.jpg
froerup_1.jpg
froerup_4.jpg

Gudstjenester arkiv

 

Tilbage til liste

Mandag 17. juni 2019

Nye indgangs- og udgangsbønner

De gamle, kendte bønner der indleder og afslutter gudstjenesterne - her med gammeldags stavemåde - har været brugt mere eller rmindre uændret siden de blev skrevet i 1644 :  

 

INDGANGSBØN :

Herre! jeg er indkommen i dette dit hellige Huus, at høre hvad du Gud Fader min Skabere, du Herre Jesu min Frelsere, du værdige Hellig Aand i Liv og Død min Trøstermand vil tale til mig. Herre! oplad nu saaledis ved din Hellig Aand for Jesu Christi skyld mit Hierte, at jeg kand af Prædiken lære at sørge for mine Synder, og at tro i Liv og Død på Jesum, og hver Dag i et helligt Liv og Levnet mig forbædre: Det høre og bønhøre Gud ved Jesum Christum Amen! 

 

UDGANGSBØN :

Herre! jeg takker dig af mit gandske Hierte, at du nu haver lært mig hvad du vil, at jeg skal giøre: Hielp mig nu, min Gud, ved din Hellig Aand for Jesu Christi skyld, at jeg maa bevare dit Ord i et reent Hierte, og der af i Troen stykis, og i et helligt Levnet forbedris, og mig der ved i Liv og Død trøste, Amen. 

 

Menighedsrådet mener at det er tiden, at anvende en mere nutidig formulering. Valget der derfor faldet på Anne Sophie Seidelins (foto) ind- og udgangsbønner fra 1985, der lyder således :

 

INDGANGSBØN

Lad os alle bede!

Herre vor Gud, hør os, som er samlede her

i det hus, vi har bygget for dit navn.

Luk vore ører op, så vi hører dit ord,

luk vore øjne op, så vi ser din herlighed,

luk vore hjerter op, så vi omvender os,

giv os stemme, så vi bekender og lovsynger dig,

du Herre, som skabte os,

du frelser, som forløste os,

du gode Helligånd, som trøster os i livet og døden. Amen.

 

 

UDGANGSBØN

Lad os alle bede!

Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte,

fordi jeg går ud herfra som et frit menneske

med mine synders forladelse og din velsignelse.

Bliv hos mig med din fred,

og giv mig mod til at leve,

som du har lært mig. Amen.

 

Menighedsrådet håber kirkegængerne vil tage godt imod ændringen. 

Frørup og Taarup kirker
Uptime-IT ApS