FRØRUP & TAARUP KIRKER
froerup_3.jpg
kirke.jpg
froerup_13.jpg
taarup_10.jpg
taarup_4.jpg
taarup_8.jpg
alter.jpg
taarup_11.jpg
kirkegaard.jpg
taarup_12.jpg
kirkegaard_hus.jpg
froerup_4.jpg
taarup_1.jpg
taarup_3.jpg
taarupkirke2.jpg
froerup_2.jpg
froerup_12.jpg
taarup_6.jpg
kirkerum2.jpg
trae.jpg
doebefont.jpg
froerup_8.jpg
topimg.jpg
froerup_11.jpg
froerup_14.jpg
gravsteder.jpg
froerup_9.jpg
froerup_1.jpg
taarup_2.jpg
skib.jpg
froerup_5.jpg
kirkerum.jpg
froerup_10.jpg
froerup_7.jpg
taarup_7.jpg
taarup_9.jpg
froerup_6.jpg
taarup_5.jpg
klokke.jpg

Aktiviteter

 

Tilbage til liste

Søndag 22. september 2019

Høstgudstjeneste

Ved den fælles høstgudstjeneste, som i år finder sted i Frørup kirke, medvirker trompetist Mads Lunde igen. Det gør i høj grad denne gudstjeneste til noget særligt.

 

Også i år får alle konfirmander en særskilt invitation. Det er planen, at jeg efter gudstjenesten kort skitserer rammerne og hovedlinjerne i den forestående undervisning, som først begynder torsdag den 12. november kl. 7.50 i konfirmandstuen. Det skyldes, at jeg er blevet bevilget en 4-ugers ferie i en usædvanlig periode, fordi jeg har haft dobbelt-embede i ét år i kraft af Langå, Øksendrup og Svindinge sognes embedsledighed.

 

Men til høstgudstjenesten gentager vi succesen  med fællesspisning efter gudstjenesten. Det bliver i Frørup Forsamlingshus og det er gratis at deltage. Men af hensyn til maden bedes man tilmelde sig spisningen til formanden for menighedsrådet, Erik Jensen (Haulund) senest mandag den 16. september. Helst per mail til:

Erik@erikhaulund.dk, ellers på telefon 2127 8353

Venlig hilsen

André Friis Møller

Frørup og Taarup kirker
Uptime-IT ApS