FRØRUP & TAARUP KIRKER
froerup_4.jpg
froerup_13.jpg
taarup_7.jpg
froerup_2.jpg
froerup_1.jpg
taarup_5.jpg
gravsteder.jpg
froerup_14.jpg
trae.jpg
froerup_6.jpg
froerup_5.jpg
alter.jpg
froerup_8.jpg
kirkerum.jpg
skib.jpg
klokke.jpg
froerup_10.jpg
taarup_4.jpg
froerup_7.jpg
taarup_10.jpg
taarup_8.jpg
froerup_11.jpg
doebefont.jpg
taarup_12.jpg
taarup_9.jpg
taarup_11.jpg
kirkegaard.jpg
taarup_2.jpg
froerup_12.jpg
taarup_6.jpg
froerup_9.jpg
kirkegaard_hus.jpg
kirkerum2.jpg
froerup_3.jpg
taarupkirke2.jpg
taarup_3.jpg
topimg.jpg
taarup_1.jpg
kirke.jpg

Ind- og udmeldelse

 

Indmeldelse

 

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken.

 

Er man døbt med en kristen dåb i et andet kirkesamfund, kan man blive optaget i Folkekirken efter samtale med en præst, ligesom man kan blive genoptaget i Folkekirken efter samtale med en præst, hvis man har været meldt ud af Folkekirken.

 

Udmeldelse

 

Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor man bor.

 

Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten eller på kirkekontoret. Det er vigtigt at påføre sit navn, sin adresse, samt sit personnummer på en skriftlig henvendelse samt at vedlægge sin fødsels- og dåbsattest.

Når man er udmeldt, skal man ikke længere betale kirkeskat. Hvis man ikke er medlem af folkekirken, og der alligevel på papirer fra skattevæsenet står, at man skal betale kirkeskat, skal man henvende sig til skattemyndighederne for at få fejlen rettet.

 

Når man er meldt ud af folkekirken, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. For at blive viet i folkekirken, skal mindst den ene f.eks. være medlem. En skriftlig udmeldelse af Folkekirken opfattes også som en klar og utvetydig tilkendegivelse af, at man ikke ønsker, at ens bisættelse/begravelse skal foregå i en kirke, og at man ikke ønsker at en præst i Folkekirken skal medvirke, hvilket vil blive respekteret af sognepræsten.

Derfor er det vigtigt at underrette sine nærmeste pårørende om udmeldelsen, da det letter situationen for alle parter ved dødsfald.

 

Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder endvidere højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken.

 

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk

Frørup og Taarup kirker
Uptime-IT ApS