FRØRUP & TAARUP KIRKER
kirkegaard.jpg
klokke.jpg
taarup_5.jpg
froerup_11.jpg
taarup_8.jpg
froerup_8.jpg
taarup_9.jpg
taarupkirke2.jpg
taarup_11.jpg
froerup_13.jpg
froerup_12.jpg
froerup_14.jpg
froerup_2.jpg
froerup_9.jpg
froerup_4.jpg
kirkerum.jpg
taarup_6.jpg
gravsteder.jpg
taarup_4.jpg
trae.jpg
taarup_7.jpg
froerup_10.jpg
froerup_7.jpg
doebefont.jpg
taarup_2.jpg
taarup_3.jpg
kirke.jpg
froerup_6.jpg
froerup_5.jpg
taarup_1.jpg
topimg.jpg
froerup_1.jpg
taarup_10.jpg
taarup_12.jpg
kirkegaard_hus.jpg
kirkerum2.jpg
froerup_3.jpg
alter.jpg
skib.jpg

Dåb og navngivelse

 

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske enten ved navngivning eller dåb.

 

Navngivning

Navngivning kan anmeldes på navngivningsblanket til kirkekontoret eller digitalt sammen med en fødselsanmeldelse på www.personregistrering.dk. Herfra kan også blanketten udskrives. På Familiestyrelsens hjemmeside www.familiestyrelsen.dk findes en liste over godkendte fornavne i Danmark.

 

Dåb

Dåb aftales med sognepræsten. Kirkekontoret indhenter derefter oplysninger om barnets navn og cpr-nummer, samt navn og adresse på 2-5 faddere. Forud for dåben kontakter præsten jer for en samtale.

 

Voksendåb

Ved dåb af voksne er det en forudsætning, at vedkommende ikke tidligere er døbt med den kristne dåb. En forudgående samtale eller evt. dåbsoplæring aftales med præsten.

 

At være fadder

Forældrene skal vælge mindst 2 og højst 5 faddere til deres dåbsbarn. For at kunne stå fadder skal man være døbt med den kristne dåb og være konfirmeret.

At stå fadder til et barn der bliver døbt, betyder to ting: For det første er fadderne dåbsvidner, dvs. vidner på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb. For det andet forpligter fadderne sig til at drage omsorg for, at barnet oplæres i den kristne tro, hvis forældrene dør, før barnet bliver voksent.

At opdrage i den kristne tro kan være mange ting. Det kan være at fortælle barnet om dets dåbsdag, at tage barnet med i kirke, at fortælle bibelhistorier for barnet eller andre historier, der afspejler kristendommen. Det kan også være at synge salmer og sange med barnet og at lære det at bede Fadervor.

 

Fadderne er derimod ikke forpligtede på at forsørge eller opfostre barnet, hvis det mister sine forældre. Der følger således ingen juridiske forpligtelser og heller ingen juridiske rettigheder med det at stå fadder.

 

At være gudmor eller gudfar

Ofte ønsker en af forældrene at bære barnet. I så fald får barnet ingen gudfar eller gudmor. Hvis det derimod er en af fadderne, som holder barnet ved dåben og svarer for det, kaldes den pågældende gudfar eller gudmor.

Frørup og Taarup kirker
Uptime-IT ApS