FRØRUP & TAARUP KIRKER
kirkerum.jpg
kirkegaard_hus.jpg
taarup_1.jpg
froerup_9.jpg
froerup_12.jpg
taarup_6.jpg
froerup_6.jpg
taarup_12.jpg
klokke.jpg
taarup_4.jpg
froerup_4.jpg
taarup_10.jpg
kirke.jpg
froerup_5.jpg
taarup_8.jpg
taarup_7.jpg
taarupkirke2.jpg
taarup_3.jpg
taarup_9.jpg
taarup_2.jpg
froerup_1.jpg
alter.jpg
doebefont.jpg
froerup_11.jpg
froerup_10.jpg
froerup_8.jpg
froerup_3.jpg
taarup_11.jpg
gravsteder.jpg
froerup_14.jpg
trae.jpg
froerup_13.jpg
kirkegaard.jpg
taarup_5.jpg
froerup_2.jpg
kirkerum2.jpg
skib.jpg
froerup_7.jpg
topimg.jpg

Inventar

 
Orgel  

Orgelet

Det var først i 1909, man fik et orgel I Taarup kirke. Det var et såkaldt pneumatisk orgel, skænket af Klavs og Anders Teglgaard, og med det var menigheden sikret salmeledsagelse helt ind til det veludtjent i 2001 blev erstattet af et nyt Marcussen & Søn.

 

Det nye orgel har med sine to manualer og pedal hele ti stemmer, hvilket betyder, at der kan spilles med mange forskelligartede klangbilleder og en varieret dynamik.

 

Det kan ikke nedefra ses, at der er kommet nyt orgel, for man lagde vægt på at bevare den helhed, som orgelhuset udgør sammen med det øvrige af kirkerummet, men alt bag facaden er aldeles nyt og velfungerende.

 
       
skib  

Skib

I de danske kirker har man en rig tradition for symbolsk i det område af kirken, som kaldes skibet, hvor menigheden er bænket, at have ophængt et skib i loftet som udsmykning. Taarup kirke havde ikke sådan et, men da Olga Nielsen fra Hjørnegården havde skænket en pengegave blev det besluttet ved 100-års jubilæet i 1983, at der skulle ophænges et skib. Det blev en model af et skib, der netop sejlede på Storebælt I det år, kirken blev bygget. Da besætningen på skibet engang på Middelhavet havde reddet otte forliste søfolk, blev det i taknemmelighed malet af en sydfransk munk, og maleriet kan den dag I dag ses i en kirke tæt ved Antibes i sydfrankrig.

 
       
 

Andet inventar

Selv om det i 20-binds værket ”De danske Kirker” fra 1967 prosaisk oplyses, at ”Inventaret er fra opførelsestiden”, så gælder det altså i dag hverken orgel, skib, lysekroner, bibel eller klokker.

 

Døbefont, altertavle og prædikestol er ganske vist er fra kirkens første tid, men i hvert fald prædikestolen fremstår helt anderledes efter restaureringen i 1967.

 

Kirkesølvet er ud over de oprindelige dele, kalk og disk, ved en gave fra provst Gohr blevet beriget med en stor sølvkande og en oblatæske. De smukke lysekroner er blevet ophængt i den første halvdel af 19-hundredtallet.

 
       
 

Klokkerne hører alle i sognet, men ikke mange ser de tankevækkende små indskrifter. Begge bærer inscription om at være støbte i Holland i 1972 af Petit og Fritsen og den lille dertil teksten:

 

Taarup menighed til tjeneste

– Gud til ære

 

På den store klokke gengives englens udsagn fra juleevangeliet, som det står hos evangelisten Lukas:

”Se, jeg forkynder jer en stor glæde”

 
       

 

 

Frørup og Taarup kirker
Uptime-IT ApS